Friday, April 17, 2009

"One Tribe, Many Voices" Podcast Episode 46intro: Bankiero /Mory Kante /Touma

1. I Ka Barra /Habib Koite & Bamada /Muso Ko
2. Moussoldu /Salif Keita /Moffou
3. Nawo, Nawo /Oumou Sangare /Ko Sira

1. Yamore /Salif Keita/ Moffou
2. Din Din Wo /Habib Koite & Bamada /Muso Ko
3. Cono /Salif Keita /Africa on Mango

4. Here /Salif Keita/ MoffouEnjoy! -- Rasheed Ali